#DyddGŵylDewiHapus – Happy St David’s Day – A Poem to Celebrate

Twitter
Email
Telegram
WhatsApp
Facebook

I ddal

Fy Dadcu cadw darn o gwair,
mewn amlen,
yn ei ddesg.
Tynnu â’i ddwylo ifanc
o’r ddaear y chwaraeodd cewri.
Enillon nhw gêm,
efallai eich bod wedi clywed,
o gasgenni gwag ac ysgolion gweigion.
Cadwodd y pridd,
am ei holl flynyddoedd,
Rwy’n ei gadw nawr,
rwy’n ei gadw’n agos.
Darn o fy ngwlad,
I ddal, 
prawf ein bod yn byw,
prawf ein bod yn byw o hyd.

Something to hold

My grandfather kept a piece of grass,
in an envelope,
in his desk.
Pulled with his teenage hands 
from the ground upon which giants played.
They won a game
you may have heard,
of empty barrels and empty schools.
He kept that soil
for all his years,
and I keep now, I keep it dear.
A piece of my country,
something to hold
proof we insisted on living,
proof we are living still.

Related Blog Posts